Įstaigos administracija

Įstaigos administracija

Direktorė Regina Grybauskienė

II – oji vadybinė kvalifikacinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

Švietimo vadybos magistras

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Vaitkevičienė

II – oji vadybinė kvalifikacinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Vaclava Dičiūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Natalja Naimovič

Dietistė Eugenija Radišauskaitė

Sekretorė Laima Stukaitė