Mokestis už darželį

Mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje būtina sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Mokestis mokamas už kiekvieną lankytą ir be pateisinamos priežasties praleistą dieną.

Nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:

  • lopšelio grupėse 1,81 Eur ;
  • darželio grupėse 2,07 Eur.

Nustatytas 0,72 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,29 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas).

 http://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30248517