Vaikų priėmimo į darželį tvarka

Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 – 235.

Tarybos sprendimas dėl vaikų priėmimo į darželius  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4994fc008df611e5a6f4e928c954d72b

REGISTRACIJA https://darzelis.vilnius.lt/

Vaikų eilės yra skelbiamos viešoje erdvėje adresu: http://www.freedata.lt/vietosdarzeliuose/