Dainavimo studija

Dainavimo studija

 

Dainavimo studija – tai muzikinė, meninė su šokio judesiu ugdomoji veikla. Dainavimo būrelio pamokose vaikai mokosi ir atlieka įvairias vaikiškas daineles su priderintais šokio judesiais. Pamokėlėje ugdomi elgesio scenoje pagrindai. Dainelės yra parenkamos atsižvelgiant į vaikų amžių. Ikimokyklinis vaikų amžius yra palankiausias laikas vystyti vaikų dainavimo gebėjimus. Dainavimo būrelyje visi vaikai gali mokytis ir išmokti dainuoti.

Per mokslo metus yra rengiami žiemos ir pavasario koncertai. Siekiama, kad vaikai pajustų ir išsaugotų muzikavimo bei dainavimo džiaugsmą.

Dainavimo būrelis vyksta du kartus per savaitę (antradienį ir ketvirtadienį).

Vaikus dainavimo moko muzikos mokytoja Renata Ciūnienė. Telefono Nr. 8 612 71673.

Mokytojos darbo patirtis:

2000 m. yra baigusi Vilniaus konservatoriją, kvalifikacija: muzikos mokytoja, choro dirigentė.

2005 m. – Vilniaus pedagoginį universitetą, kvalifikacija: muzikos bakalauro laipsnis ir muzikos mokytojo kvalifikacija.

Nuo 2001 m. dirbo meninio ugdymo pedagoge Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Jurginėlis“, čia įkūrė savo pirmąjį muzikos, šokio ir judesio būrelį.

Mokytojų atestacijos komisijos suteikta vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija.