Keramikos būrelis

Tikslas – kūrybiškumo ugdymas. Vaikai skatinami stebėti aplinkui esančias formas, spalvas, ir jų derinius. Ir ne tik atkartoti matytas formas, bet ir sukurti savo, fantazuoti.

Keramikos būrelio veikla: būrelio užsiėmimai vyksta pagal iš anksto sudarytą programą. Kiekvienos pamokėlės metu vaikai pagal temą lipdo darbelius  iš molio.  Pamokėlės  metu vaikai skatinami  lipdyti savarankiškai, išbandyti įvairius lipdymo būdus, visada pabaigti pradėtą darbelį. Kartą per porą mėnesių duodama laisva tema, kad  tai ką jau išmoko, jie panaudotų įgyvendindami savo sumanymą. Išdžiūvusius ir išdegtus krosnelėje darbelius vaikai  spalvina, ir parsineša namo.

Būrelis vyksta:

  • Ketvirtadieniais 15  (1 pogrupis)
    • (2 pogrupis)

Pamokėlės trukmė       35 min.

Pamokėles veda keramikos būrelio vadovė – profesionali keramikė Aušra Laurinavičienė, 10 metų dirbanti pedagoginį darbą mokyklose ir darželiuose. Tel. Nr. 8 612 11738