Pramogos ir šventės

SPORTINĖ PRAMOGA „SPORTUOK IR BŪSI SVEIKAS“

(Klinikų g. 5)

Gegužės mėn. 29 dieną darželyje vyko sportinė pramoga „Sportuok ir būsi sveikas“. Pramogos tikslas – paraginti vaikus daugiau judėti, sportuoti, kad būtų sveikesni. Pramogos metu vaikai pakartojo žinomas estafetes, mokėsi naujų komandinių žaidimų: „Šokliukai“, „Kliūčių ruožas“, „Kopėtėlės“, „Rieduliai“, „Kirmėlė“, „Džiovykla“, „Deimantų rinkimas“, „Draugystės ratas“. Už aktyvų dalyvavimą pramogoje visi buvo apdovanoti žemės riešutais. Vaikai dalinosi gera nuotaika su draugais ir pedagogais.

ATSISVEIKINIMO SU DARŽELIU ŠVENTĖ

(Smėlio g. 13)

„Lik sveikas, darželi“… Tokius žodžius kartojo priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai gegužės 28 d. vykusioje „Atsisveikinimo su darželiu šventėje“. Vaikai dėkojo už praleistus keturis metus „Naminuke“ – už tai,  ko išmoko, sužinojo, patyrė, pamatė. Juos sveikino jaunesnieji „Drugelių“ grupės vaikai, kurie ateinančiais mokslo metais užims jų vietą priešmokyklinėje grupėje. Šventę vainikavo paleisti į dangų balionai su vaikų svajonėmis. Visus – ir vaikus, ir gausiai susirinkusius tėvelius – lydėjo pakili šventiška nuotaika, gal su kiek graudžia gaidele, kad laikas greitai pralėkė ir jau laikas į mokyklą…

IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ PRIEŠMOKYKLINĖJE „BITUČIŲ“ GRUPĖJE

(Klinikų g. 5)

Gegužės 23 dieną lopšelyje-darželyje ,,Naminukas“ vyko priešmokyklinės                „Bitučių“ grupės išleistuvės. Šventės pradžioje vaikus pasveikino priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė. Vaikai paruošė pasirodymą „Kelionė po dirbtuves“.  Vaikai vaidino savo vardo raidę ir keliavo po įvairias dirbtuves.

PIRMOS DIRBTUVĖS – AVALYNĖS TAISYKLA.

Krepšyje: batas, plaktukas, vinis, odos gabalėlis. Vaikai vardino rodomus daiktus ir spėjo dirbtuvių pavadinimą. Šoko šokį „Šiaudų batai“.            

ANTROS DIRBTUVĖS – SKALBYKLA.

Krepšyje: du dubenys, medžiagų skiautės, ant virvutės sukabinti skalbinių segtukai.

Vaikai žaidė estafetes tarp mergaičių ir berniukų „Kas greičiau sukabins skalbinius“.

TREČIOS DIRBTUVĖS – VALGYKLA.

Krepšyje: lėkštė, stalo įrankiai, puodelis. Ant suoliukų sudėti įvairūs barškučiai, mediniai šaukštai. Vaikai grojo su instrumentais, šoko šokį „Marceliukė Ciceliukė“.

KETVIRTOS DIRBTUVĖS – SIUVYKLA.

Krepšyje: siūlai, adatos, medžiagėlės. Šoko šokį „Siūlai siūlai susivykit“.

PENKTOS DIRBTUVĖS – MOKYKLA.

Auklėtoja pasakojo: aplink šias dirbtuves žaidžia vaikai, suskambus varpeliui jie subėga į vidų. Tai kokios čia dirbtuvės? Vaikai atvyko į mokyklą, dainavo dainą „Svarbiausi žodžiai“, deklamavo eilėraščius.

Išleistuvių proga vaikus sveikino darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė, kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Danute įteikė vaikams pasiekimų aplankus, diplomus, knygas. Šventės pabaigoje vaikus pasveikino jų tėveliai, kurie  padėkojo visiems darželio darbuotojams. Vaikai į dangų paleido balionus su savo svajonėmis.

Šventę vainikavo išvyka kartu su tėveliais į žaidimų akademiją „KORI KORI“.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

ŠEIMŲ ŠVENTĖS

(Klinikų g. 5)

Gegužės 21 dieną vyko šeimų šventės. ,,Varpelių“ grupės vaikučiai kartu su tėveliais ir pedagogais „kepė bandutes“ – ,,Katu, katu katutes – keps šeimynos bandutes“. ,,Drugelių“ grupės vaikai nudžiugino tėvelius lietuvių liaudies dainos interpretacija ,,Ganau, ganau aveles“. Labai smagu, kad tėveliai buvo ne tik žiūrovai, bet ir aktyvūs šventės dalyviai, vaidino kartu su vaikučiais. ,,Saulučių“ grupės vaikai persirengę įvairiais vabaliukais žadino žemę – ,,Bunda žemė“. Vaikučiai tėveliams dovanojo eilėraščius, daineles, šokius. Visus lydėjo puiki nuotaika ir šypsenos.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

ŠEIMŲ ŠVENTĖ

(Smėlio g. 13)

Gegužės 16 d. vaikučiai sukvietė savo tėvelius, mamytes, senelius ir kitus artimuosius į Šeimų šventę. Vaikai dovanojo savo gražiausius eilėraščius, skambiausias daineles, šokius, žaidimus ir savo rankų darbelius  mylimiausiems šeimos nariams. Visų veiduose – ir vaikų, ir tėvelių – švytėjo šypsenos. Visus lydėjo puiki nuotaika ir teigiamos emocijos. Kas gali būti gražiau už gražią šeimą – laimingus vaikus ir tėvelius…

 

Edukacinis-meninis projektas „Kai užaugsiu, būsiu…“

(Smėlio g. 13)

Balandžio 25 d. „Drugelių“ grupės šokėjai dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukaciniame-meniniame projekte „Kai užaugsiu, būsiu…“, kuris vyko Vilniaus lopšelyje-darželyje „Atžalėlės“. Mūsų vaikai per muzikinę-vaidybinę inscenizaciją pristatė spalvas ir dailininko profesiją. Dailininkas „piešė“ vasaros pievą, o spalvos deklamavo, šoko ir „sutūpė“ į ją. Buvo linksma, šilta ir spalvota…

SAVAITĖ, SKIRTA ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI

(Klinikų g. 5)

Kovo 18-22 dienos lopšelyje-darželyje „Naminukas“  buvo skirtos  Žemės dienai paminėti. Šią savaitę siekėme perteikti vaikams, koks glaudus yra žmogaus ir gamtos ryšys, padėti suprasti aplinkosaugos svarbą.

Pirmadienį susitikome su miškininku. Vyko edukacinė veikla apie migruojančius paukščius, parkų ir miestų sparnuočius. Kėlėme varnėnams inkilus.

1 2

Antradienį tvarkėme darželio kiemą. Auklėtojos su ugdytiniais išėjo į darželio kiemą tvarkyti aplinkos. Kadangi darželio teritorija yra nuolat prižiūrima, svarbiausias dėmesys buvo skiriamas vaikų geriems norams surinkti šiukšles, šakeles ir kt., kad pagražintų darželio kiemą. Po to piešėme  kreidelėmis.

1 2

 

Vėliau vyko viktorina. Grupės susiskirtsė komandomis ir gavo „Lapelių“, „Lašelių“ ir „Debesėlių“ pavadinimus. Viktorinos metu kiekviena komanda turėjo atsakyti į klausimus apie vandenį, orą ir meteorologinius reiškinius bei apie gyvąją gamtą. Visi  buvo labai dėmesingi ir noriai atsakinėjo į klausimus.

3

Atlikome eksperimentus, stebėjome, kaip butelyje galima pamatyti tornadą ir bandėme imituoti vulkano išsiveržimą.

4 5

Trečiadienį  gaminome muzikos instrumentus iš antrinių žaliavų. Jais grojome bendrą kūrinį renginio metu.

Ketvirtadienį vyko renginys „Žemė – visų namai“ darželio salėje. Vaikus aplankė „profesorius“. Vaikai padainavo “Džimbos“ dainą „Žemė“ ir Saulės Zuikučio dainą „Saulės linkėjimai“.

6

Po to pažiūrėjome trumpą filmuką apie rūšiavimą ir pasitikrinome, ar atskiriame popierių nuo plastiko.

8 9

Finale vaikai grojo pačių pasigamintais barškučiais.

10

Penktadienis buvo skirtas pasidalinimui įspūdžiais, aptarimui ir diskusijoms.

Parengė ikimokyklinio ugdymo pedagogė Julija Morozienė

 

PAVASARIO PRAMOGOS“ SU TĖVELIAIS

(Smėlio g.13)

Mūsų darželyje jau tradicija tapo rengti „Pavasario pramogas“ tėveliams. Kovo mėnesio pabaigoje ir balandžio pradžioje visos grupės pakvietė tėvelius pabūti kartu, papramogauti ir pasidžiaugti pavasariu.

„Nykštukų“ grupės vaikai kartu su tėveliais įsikūnijo į įvairius paukštelius ir „suko“ lizdus.

„Paukšteliai“ mokė tėvelius pirštelių žaidimų ir surengė kūrybines dirbtuves. Vaikai kartu su tėveliais iš rankų trafaretų gamino nuostabius paukščius.

„Drugelių“ grupės vaikų pramoga susidėjo iš trijų dalių: pirmos dalies „eilės pavasariui“, antros dalies „dainos ir šokiai“ ir trečios dalies „protų ir kojų mankšta“. Vaikai deklamavo, šoko, dainavo ir kartu su tėvais dalyvavo „Protų mūšiuose“ ir estafetėse.

„Bitutės“ tėveliams parodė pasakų „Panama“ ir „Kiškio trobelė“ inscenizacijas.

 

GURGU, GURGU Į KAZIUKO TURGŲ.

(Klinikų g. 5)

Kovo 5 dieną darželyje šurmuliavo Kaziuko mugė. Tėveliai ir mamytės, močiutės ir seneliai, broliukai ir sesutės sugužėjo į mugę, kur jų laukė linksmai nusiteikę vaikučiai su dainomis, šokiais ir pačių pagamintais darbeliais. Visi drauge šokome ir dainavome. Vėliau grojant liaudiškai muzikai vyko prekyba. Vaikai pardavinėjo pačių pagamintus darbelius. Šventė suteikė daug gerų emocijų ir puikių įspūdžių.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

UŽGAVĖNĖS

(Smėlio g. 13)  

Kovo 5 d. popietę darželyje šurmuliavo Užgavėnės. Vaikai persirengė neatpažįstamais čigonais, velniukais, ožiukais ir kitokiais „baisiukais“, kurie dainavo, šoko, triukšmavo, išdykavo aplinkui Morę. Jie gąsdino vienas kitą ir žiemą skanduodami „žiema, žiema, bėk iš kiemo – mes pavasarėlio laukiam, paukštelius sugrįžti šaukiam…“ Tarp jų šmirinėjo laumė, triukšmavo čigonas su čigone, ristele šuoliavo arklys, vaikštinėjo sublogęs Kanapinis ir vis dirsčiojo į storulį Lašininį. Jie gyrėsi vienas priešais kitą, šaipėsi vienas iš kito, o pabaigoje stojo į kovą traukdami virvę ir norėjo išsiaiškinti, kuris yra stipresnis, geresnis ir gražesnis. Persirengėliai jiems padėjo – vieni stojo į Kanapinio pusę, kiti – į Lašininio. O nugalėjo Kanapinis su savo komanda. Nusiminęs Lašininis pasigriebė Morę ir dingo nežinia kur…

Linksmos akimirkos iš Užgavėnių šventės.

KAZIUKO MUGĖ

(Smėlio g. 13)

Kovo 1 dienos popietę „Paukštelių“, „Drugelių“ ir „Bitučių“ grupių vaikai sukvietė tėvelius į Kaziuko mugę. Vaikai „prekiavo“ savo rankdarbiais, gyrė ir džiaugėsi jais. Tėveliai susidomėję apžiūrėjo visą mugę ir rinkosi jiems patikusius darbelius. Visus lydėjo gera nuotaika ir puikios emocijos. Niekas nesiskubino namo. Tėveliams norėjosi ilgiau pabūti, pabendrauti, o vaikams – dar padūkti ir pažaisti…

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS

(Smėlio g. 13)

Vasario 15 d. minėjome Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Visų grupių vaikai džiugiai nusiteikę, šventiškai pasipuošę sveikino Lietuvą su 101-uoju gimtadieniu. Susikaupę klausėmės ir kartu giedojome Lietuvos himną, deklamavome apie Tėvynę, gimtinę, dainavome apie jūrą ir jos išmetamus gintarus, šokome liaudies šokius ir ratelius. Finalinės dainos „Svarbiausi žodžiai“ prasmingi žodžiai palietė kiekvieno vaiko širdelę. Dainavo solistai, dainavome visi. Buvo gražu, jautru, prasminga ir įsimintina…

ŠVENTINIS RYTMETIS, SKIRTAS VASARIO 16-AJAI, VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI

(Klinikų g. 5)

Vasario 14 d. darželyje vyko Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos šventinis rytmetis. Jame dalyvavo vaikai, pedagogai, tėveliai. Vaikai Lietuvą sveikino pasipuošę: „Varpelių“ grupė – geltonos spalvos akcentu , „Saulučių“ grupė – žalios spalvos akcentu, „Drugelių“ grupė – raudonos spalvos akcentu, „Bitučių“ grupė – tautiniais rūbais. Visi linksmai šventėme Vasario 16-ają.    Vaikai prisiminė Lietuvos simbolius, miestų, paukščių, augalų pavadinimus. Deklamavo, vaidino, šoko ratelius, dainavo Lietuvai skirtas dainas.

Visų grupių vaikai prieš šventę piešė piešinius, mokėsi Tautišką giesmę, eilėraščius, šokius, ratelius, dainas, skirtas Lietuvai. Šventinį rytmetį vedė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė su ,,Bitučių“ grupės vaikais Ema ir Ąžuolu. Vedantieji kiekvienai grupei davė traukti širdeles, kuriose buvo klausimai apie Lietuvą. Šventės metu „Varpelių “grupės vaikai atliko nuotaikingą kūrinėlį su barškučiais. „Saulučių“ grupės mergaitė Rūta deklamavo eilėraštį „Gimtinė“, vaikai vaidino pirštukinę-muzikinę pasaką „Apie Gediminą“, dainavo dainelę „Tu – Lietuva“. „Drugelių“ grupės mergaitė Ineta deklamavo eilėraštį „Aš tavo gimtinė“, vaikai dainavo  dainelę „Lietuvėle, tu graži“, šoko ratelį „Lietuva“.  „Bitučių“ grupės auklėtinė Smiltė Lietuvą pasveikino eilėraščiu „Lietuva“, vaikai išsakė savo mintis apie svarbiausius jiems žodžius, atliko dainą „Svarbiausi žodžiai“, šoko šokį „Oi ra“. Šventės pabaigoje vedantieji pakvietė visus vaikus, pedagogus, tėvelius bendriems rateliams „Žaliam sode“, „Atskrido paukštelis“. Visų grupių vaikai buvo apdovanoti vaišėmis – žemės riešutais.

Parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Jankovskaja

ATSISVEIKINIMAS SU KALĖDŲ EGLUTE

(Klinikų g. 5)

Labai visi laukėme Kalėdų. Gaila, kad jos taip greit praėjo ir atėjo metas atsisveikinti su Kalėdų eglute. Tad vėl visi sugužėjome į salę pasidžiaugti eglute ir atsisveikinti su ja. Ta proga visi šokome, dainavome, eilėraščius deklamavome ir draugiškai nupuošėme eglutę.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

 

ATSISVEIKINIMAS SU KALĖDŲ EGLUTE

(Smėlio g. 13)

Sausio 4 d. vaikai susirinko prie kalėdinės eglutės. Baigėsi šventinis laikotarpis ir jau atėjo metas atsisveikinti su eglute. Vaikus nustebino Trijų Karalių eisena, kurie atėjo pasipuošę spalvingais apsiaustais, pasidabinę „aukso“ karūnomis ir nešini dovanomis. Vaikai prisiminė kalėdines daineles, šokius, žaidimus ir džiaugėsi Karalių dovanomis. Visi smagiai pasilinksmino ir atsisveikino su eglute iki kitų metų.

„VARPELIŲ“ KALĖDOS

(Klinikų g. 5)

Gruodžio 18 dieną patys mažiausieji „Varpelių“ grupės vaikučiai šventė Kalėdas. Visi susirinkome salėje ir kartu su tėveliais, kad būtų jaukiau ir drąsiau, šokome, skambinome varpeliais, žaidėme su snaigėmis, „važiavome“ rogėmis prie kalėdinės eglutės ir ten radome maišą dovanų, kurios vaikus nudžiugino.

Parengė vyresnioji auklėtoja Julija Morozienė

KALĖDŲ ŠVENTĖ 

(Klinikų g. 5)

Gruodžio 20 dieną ,,Saulučių“, ,,Drugelių“ ir ,,Bitučių“ grupių vaikučiai kartu su auklėtojomis vyko į ,,Lėlės“ teatrą. Smagi išvyka prasidėjo nuo kelionės autobusu. Atvykus į teatrą vaikučius pasitiko žaismingi Seniai Besmegeniai. Vėliau žiūrėjome šešėlių teatro spektaklį ,,Baltos pasakos“. Po spektaklio Snieguolė pakvietė vaikus kartu pažaisti. Savo apsilankymu vaikučius pradžiugino Kalėdų senelis, kuris kartu žaidė, šoko ir įteikė vaikams dovanėles. Vaikai džiaugėsi ir patyrė daug įspūdžių.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

SUSITIKIMAS SU KALĖDŲ SENELIU

(Smėlio g. 13)

Gruodžio 19 d. „Paukštelių“, „Drugelių“ ir „Bitučių“ grupių vaikai važiavo į „Lėlės“ teatrą. Vaikus sutiko, su jais žaidė ir linksminosi Seniai Besmegeniai. Susikaupę ir susidomėję žiūrėjome šventišką kalėdinį spektaklį H. K.Anderseno „Baltos pasakos“. Po to vaikų laukė siurprizas – susitikimas su Kalėdų Seneliu, linksmi pokštai, žaidimai ir, žinoma, Kalėdų Senelio dovanos. Vaikai grįžo į darželį pilni įspūdžių, linksmi ir laimingi.

Mūsų mažiausieji „Nykštukų“ grupės vaikai laukė Kalėdų Senelio darželyje. Kalėdų Senelis su Nykštuke vaikus aplankė gruodžio 20 d. Vaikai klausėsi Kalėdų Senelio dainelių, šoko, žaidė visi kartu su tėveliais ir džiaugėsi Kalėdų Senelio dovanomis.

KALĖDINĖS EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ

(Smėlio g. 13)

Gruodžio 14 d. visi linksmai nusiteikę susirinkome prie darželio kalėdinės eglutės sekti „Baltos žiemos pasakos“.

„Nykštukai“, pasipuošę kepurėlėmis ir spalvotomis skraistėmis, pradėjo baltą pasaką žaisdami su baltu debesėliu,  šokdami ir dainuodami.

„Paukšteliai“ – Snieguolės ir Šaltukai – pasiėmę muzikos instrumentus užgrojo puikią žiemos melodiją ir ėmė suktis ratu.

„Drugeliai“ buvo tolimosios Antarktidos gyventojai – pingvinai, kurie daug sportavo, treniravo savo kūną ir ruošėsi žiemos olimpiadai. Sužinoję, kad pas mus vyks eglutės įžiebimo šventė, atskubėjo ir norėjo pirmą kartą pamatyti eglutę.

„Bitutės“ kūrė baltą paveikslą – šoko su baltomis juostomis, o baltas angelas, įsitaisęs ant debesėlio, stebėjo viską aplinkui. Nusileidęs prie eglutės, palietė ją „stebuklinga lazdele“ ir eglutė suspindo visomis spalvomis. Buvo nuostabu…

Šventę vainikavo fejerverkai, iššovę spalvoto ir blizgaus popieriaus juostelių. Vaikai džiaugėsi ir patyrė daug teigiamų emocijų.

EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ

(Klinikų g. 5)

Gruodžio 6 dieną vyko eglutės įžiebimo šventė. Linksmai nusiteikę ir pilni šventinio jaudulio laukėme eglutės įžiebimo. Visi drauge šokome, dainavome, eilėraščius deklamavome ir įžiebėme Kalėdų eglutę. Šventę vainikavo fejerverkai.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė

ADVENTINĖ VAKARONĖ

(Smėlio g. 13)

Gruodžio 11 dienos pavakary susirinkome į adventinę vakaronę. Darželyje svečiavosi folkloro kolektyvas „Kadagys“ su programa „Metų riba“. Sužinojome, ką ilgais žiemos vakarais veikdavo mūsų senoliai, kokius darbus dirbdavo. Prie uždegtos žvakelės susikaupę klausėmės pasakojimų apie adventinio laikotarpio senovinius papročius, dirbamus darbus, orų spėjimus. Išgirdome pasaką apie javus – miežius, kviečius, rugius, sužinojome, kodėl rugelis vadinamas žiemkentėliu. Sužinojome, kodėl mūsų proseneliai gerbė duonelę, kaip sunkiai dirbo, kol ji atsirasdavo ant jų stalo. Ragavome juodos ruginės duonelės ir gardžiavomės ja. Pirmą kartą pamatėme, kaip atrodo spragilas ir kaip senovėje mūsų proseneliai kuldavo rugelius. Visi kartu „kūlėme“ ir skandavome pagal taktą: „tau“ – „man“.

Klausėmės kalėdinių dainų, minėme mįsles. Kartu su folkloro kolektyvo atlikėjais šokome liaudies ratelius.

ŽIBINTŲ DIENA      

(Smėlio g. 13)

Lapkričio 9 dienos pavakary (Šv. Martyno išvakarėse) darželio kiemą papuošė žibintai. Jie apšvietė pagrindinį taką į darželį. Lapkričio dienos trumpos, niūrios ir tamsios, todėl norisi jas padaryti linksmesnes, šviesesnes ir jaukesnes.

Visų grupių vaikai ruošėsi Žibintų dienai. Vieni darė žibintus iš popieriaus, kiti guašu dekoravo stiklainius.

Jaukiai apšviestas takas džiugino visus – ir vaikus, ir tėvelius. Žibintų šviesa palietė kiekvieną širdį. Norėjosi būti kartu, gėrėtis nuostabiu vaizdu ir nesiskubinti namo.

RUDENĖLIO PRAMOGOS  (Smėlio g. 13)

Spalio 24 ir 25 dieną darželyje vyko „Rudenėlio pramogos“.

„NYKŠTUKAI“, pasipuošę spalvingais apsiaustėliais, kartu su auklėtojomis džiaugėsi rudenėliu – šoko, žaidė su įvairiaspalviais lapeliais, balionėliais ir sulaukė siurprizo.

„DRUGELIAI“ piešė rudenį, džiaugėsi jo spalvomis, pokštais ir voverytės užaugintais grybais. O „talentų šou“ kartu su tėveliais sukėlė daug teigiamų emocijų. Tėvai su savo vaikais šoko, dainavo, deklamavo, minė mįsles ir demonstravo rudens madas bei vaišino rudens gėrybėmis.

„PAUKŠTELIAI“ dainavo, deklamavo apie gausią obuolių šeimyną, kurią užaugino rudenėlis. Minė mįsles, žaidė pirštelių žaidimus ir mokė tėvelius.

„BITUTĖS“ tapo žydrais Lietaus lašeliais. Jie skyrė rudeniui gražiausias eiles ir daineles. Lietaus lašeliai „sukėlė“ lietų, grojo pačiais įvairiausiais instrumentais, o šokis su skėčiais džiugino visus.

 

RUDENĖLIO PRAMOGA

 (Klinikų g. 5)

Visi – dideli ir maži, tėveliai ir mamytės, broliukai ir sesutes, močiutės ir seneliai – dalyvavo rudenėlio pramogoje ,,Rudens dirbtuvės“, kuri vyko darželio kieme. Vaikučiai visus pasitiko su dainomis ir šokiais. Pramogos metu visi išbandė ebru meną – tapybą ant vandens, dalyvavo keramikos dirbtuvėse, gamino rudens gėles, įveikė užduočių labirintus, dalyvavo aštuonkojo gamyboje bei pasigamino rudens karūną. Visiems buvo linksma ir smagu praleist vakarą kartu.

Rugsėjo 1-osios rytmetis lopšelyje-darželyje ,,Naminukas“

(Klinikų g. 5)

Rugsėjo 1-oji – tai šventė ne tik mokyklinukams, bet ir mažiesiems ikimokyklinukams. Tad šventinį rugsėjo 1-osios rytą vaikučių laukė staigmena. Skambant linksmai muzikai  pelytė Mikė pasitiko vaikučius darželio kieme. Visi buvo nustebę ir labai džiaugėsi Mikės apsilankymu. Pelytė kartu su vaikais šoko, žaidė, pramogavo ir linkėjo vaikučiams daug džiugių ir smagių akimirkų darželyje.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė