Apie mus

Vaikų  darželis „Naminukas” pradėjo  savo veiklą 1959 metais. Steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Darželis yra Antakalnio mikrorajone, strategiškai patogioje vietoje, prie pagrindinės Antakalnio-Šilo gatvių  sankryžos. Netoliese yra Antakalnio gimnazija ir progimnazija, „Volungės“ darželis-mokykla. Mūsų  artimiausi kaimynai: lopšeliai-darželiai „Atžalėlės“ ir „Pušaitė“, Antakalnio viešoji biblioteka, paštas.  Su šiomis įstaigomis ir institucijomis palaikomi kultūriniai socialiniai ryšiai, vykdomi edukaciniai projektai.

Darželis  yra juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir  mokslo ministerijos aktais.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-1270 nuspręsta prie Vilniaus vaikų darželio „Naminukas“ prijungti kaimyninį Vilniaus lopšelį-darželį „Spindulėlis“, esantį Klinikų g. 5.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. savo veiklą baigė biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelis-darželis „Spindulėlis“ ir Vilniaus vaikų darželis „Naminukas“, toliau veiklą tęsia viena biudžetinė įstaiga Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“. Ugdymo veiklą organizuoja patalpose, esančiose  Smėlio g. 13 ir Klinikų g. 5.

 smelio

Smėlio g. 13

kliniku

Klinikų g. 5

Veiklos strategija

Misija
Lopšelis-darželis „Naminukas“ – demokratiška, kūrybiškai dirbanti, atvira naujai patirčiai ugdymo įstaiga, kurioje tenkinami vaikų ugdymosi poreikiai, padedama vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei mokymuisi mokykloje būtinas kompetencijas, kuriama palanki edukacinė aplinka, sėkmingai taikomos naujos ugdymo technologijos.
Vizija
Atvira ir nuolat atsinaujinanti institucija, kurianti sąlygas vaikui tenkinti prigimtinius poreikius, laiduojanti darnų mažo vaiko ugdymąsi nuo trejų iki septynerių metų.

Filosofija
Įstaiga – ugdanti laisvą, kūrybišką, savimi pasitikintį vaiką. Veikla grindžiama įsitikinimu, kad vaikai geriausiai vystosi, kai patys renkasi patirties kaupimo būdą, o ugdytojai gerai išmano vaiko raidos dėsningumus ir sudaro sąlygas jiems atsiskleisti.
Siekiamybės
Vaikams – linkime sutikti pedagogus, kurie atskleistų jų talentus, uždegtų noru tobulėti ir ieškoti.
Tėvams – žinoti, kas darželyje vyksta, aktyviai dalyvauti įstaigos bendruomenės gyvenime, būti lygiaverčiais dalyviais, o ne stebėtojais.
Pedagogams – stengtis, kad vaikai daugiau sužinotų, kad jie būtų smalsesni, kad vis labiau norėtų atrasti, suprasti, pasinerti į tą nuostabų mokymosi pasaulį.

 

Lopšelio-darželio logotipas

logo-296x300

Lopšelio-darželio himnas

Darželis mūsų „Naminukas“

Tarp medžių stovi nedidukas.

Čia daug kaštonų ir gėlių,

Čia būti mums labai smagu.

Mes žaidžiam, piešiam ir skaičiuojam,

Lėlytes migdom ir dainuojam.

Mums gera, šilta, linksma čia –

Beveik kaip namuose.

Prašau, prašau mus aplankyti,

Patiems čia viską pamatyti.

Kaip šoks „Nykštukai“ ir „Drugeliai“,

Skraidys „Bitutės“ ir „Paukšteliai“.