Personalas

Įstaigos administracija
DirektorėRegina Grybauskienė (II vadybinė kategorija),
tel. (8 5) 234 6118,
el. paštas rastine@naminukas.vilnius.lm.lt

Pavaduotoja ugdymui – Regina Vaitkevičienė (II vadybinė kategorija),
tel. (8 5) 234 6118,
el. paštas rastine@naminukas.vilnius.lm.lt
Pavaduotoja ūkio reikalams – Vaclava Dičiūnienė,
tel. (8 5) 234 6118,
el. paštas rastine@naminukas.vilnius.lm.lt
Pedagogai:
6 ikimokyklinio ugdymo pedagogai;
1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas;
1 meninio ugdymo pedagogas.

Kiti darbuotojai:
aptarnaujantis personalas.