Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Regina Vaitkevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2.     Sekretorė
3. Renata Ciūnienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
4. Aldona Karoblienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
5. Ilona Žukienė Meninio ugdymo mokytoja Narė

Metodinė taryba organizuoja pedagogų metodinę veiklą, nustato veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių diegimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, ugdymo turinio organizavimo tobulinimą.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams