Atviri duomenys

Lopšelyje-darželyje ,,Naminukas" yra  8 grupės:

 • viena ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupė.
 • penkios ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės.
 • dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.

Smėlio g. 13  patalpose yra 4 grupės:

 • viena grupė 2-4 m. amžiaus vaikams;
 • dvi grupės 3-6 m. amžiaus vaikams;
 • viena priešmokyklinio (5-7 m.) amžiaus vaikams.

Klinikų g. 5 patalpose yra 4 grupės:

 • viena lopšelio grupė 1,5-3 m. amžiaus vaikams;
 • dvi grupės 3-6 m. amžiaus vaikams;
 • vena priešmokyklinio (5-7 m.) amžiaus vaikams.

Informacija apie laisvas vietas lopšelyje-darželyje ,,Naminukas"

Steigėjo internetiniame puslapyje

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • DUK
 • Mokytojams