Civilinė sauga

Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2024-06-03 22:21:37 4.02 MB
1 priedas. Pranešimas dėl smurto ir_ar priekabiavimo 107.02 KB
2 priedas. Darbuotojų supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos politika protokolas 113.88 KB
3 priedas. Vilniaus lopšelio-darželio Naminukas materialinių išteklių žinynas 157.86 KB
4 priedas. Perspėjimo apie įvykį schema 182.71 KB
5 priedas. Keitimosi informacija apie įvykį schema 184.61 KB
6 priedas. Darbuotojų kontaktinė informacija 101.14 KB
7 priedas. Teritorijos ir (ar) pastato planas 216.72 KB
8 priedas. Darbuotojų ir ugdytinių evakavimo schema 2.65 MB
9 priedas. Informacija apie evakuotus darbuotojus ir_ar ugdytinius 134.13 KB
10 priedas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės nuostatai 126.6 KB
11 priedas. Atsakomybių paskirstymo tarp reaguojančiųjų subjektų pavojų atvejais suvestinė 104.44 KB
12 priedas. Veiksmai pavojingos užkrečiamosios ligos atveju, komunikavimas, planavimas, išteklių panaudojimas 190.23 KB
13 priedas. Veiksmai Baltarusijos Astravo atominės elektrinės avarijos atveju 203.71 KB
14 priedas. Įstaigos darbuotojų iškvietimo ekstremaliųjų situacijų metu registracijos kortelė 138.5 KB
15 priedas. Veiksmai cheminio užteršimo atveju 232.95 KB
16 priedas. Civilinės saugos kalendorinis veiksmų planas 666.66 KB
17 priedas. Veiksmai pavojaus valstybės saugumui (nesankcionuoti užsienio valstybės ginkluotųjų pajėgų veiksmai) metu 1.07 MB
18 priedas. Stabiliojo jodo preparatų saugojimas ir laikymas įstaigoje, bei dalijimo organizavimas galimos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju 613.51 KB
19 priedas. Įstaigos pastato pritaikymo kolektyvinės apsaugos ir priedangos poreikiams tvarka 1.14 MB
20 priedas. Veiksmų kilus gaisrui planas 145.11 KB
21 priedas. Įstaigos veiksmai gavus grasinimą įvykdyti teroristinį išpuolį, ir_arba veiksmai jo metu 783.17 KB
22 priedas. Vilniaus lopšelio-darželio Naminukas pašalinių asmenų patekimo į įstaigą tvarkos aprašas 2024-06-03 22:23:35 147.25 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 149.73 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 133.76 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2024–2026 m. prevencijos priemonių planas 279.57 KB

Atnaujinta: 2024-04-30
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams