Įtraukusis ugdymas

  1. Švietimo pagalbos specialistai.

Pareigos

Kontaktinė informacija

(vardas, pavardė, kontaktai)

Darbo vieta ir laikas

Logopedė

Dalia Tubutienė

dalia.tubutiene@gmail.com

Logopedo kabinetas (Klinikų g. 5 korpuse)

Pirm. - 9.00-12.30 val.

Treč.9.00-12.30 val.

Priėmimas iš anksto susitarus.

Psichologė

Martyna Grašytė

martyna.grasyte@gmail.com

Psichologo kabinetas (Klinikų g. 5 korpuse)

Kontaktinis laikas:

Pirm. 9.00-12.00 val.

Treč. 9.00-11.00 val.

        13.00-15.00 val.

Ketv. 9.00-11.00 val.

         13.00-15.00 val.

Nekontaktinis laikas:

Pirm. 12.00-13.12 val.

Treč. 8.00-9.00 val.

         11.00-13.00 val.

Ketv. 8.00-9.00 val.

       11.00-13.00 val.

Socialinė pedagogė

Renata Račkauskienė

renataa.rackauskiene@gmail.com

Soc. pedagogo kabinetas (Klinikų g. 5 korpuse)

Kontaktinis laikas:

Ant. 8.00-12.00 val.

       15.00-16.00 val.

Treč. 8.00-12.00 val.

Penkt. 8.00-12.00 val.

Nekontaktinis laikas:

Ant. 12.00-15.00 val.

Penkt. 12.00-16.12 val.

Specialusis pedagogas

Pradės dirbti nuo š.m. rugsėjo 2 d.

Informacija ruošiama.

     2. Aplinkos pritaikymas.

  • Įrenginėjmas sensorinis kambarys (Klinikų g. 5 korpuse).
  • Įrengta atskira patalpa vaikų veiklai grupelėmis arba individualiai vaikų veiklai (Klinikų g. 5 korpuse)

    3. Bendruomenės pasirengimas.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams