Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

1.

Danutė Jankovskaja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja 

2.

Dalia Masilionienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3.

Andželita Žurauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji  mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

4.

Ina Baklagina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

5.

Aida Bleizgienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

6.

Ilona Jurkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

7.

Saulė Guščiuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

8.

Rita Jagminienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

9.

Nerija Raižytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

10.

Renata Račkauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

11.

Monika Serapinaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

12.

Ana Simanovič Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

13.

Aušra Švedskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

14.

Aušra Tamošiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Vyresnioji mokytoja

Meninio ugdymo mokytojai

15.

Renata Ciūnienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė

16.

Ilona Žukienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja Metodininkė

Neformaliojo ugdymo pedagogas

17.

Estera Sidorovienė

Neformaliojo ugdymo pedagogas
(fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui)

Mokytoja

Pareigybės aprašymai