Maitinimo organizavimo specialistas

SVEIKA MITYBA - SUBALANSUOTAS, TINKAMAI APDOROTAS, NATŪRALUS, EKOLOGIŠKAS IR ŠVIEŽIAS MAISTAS!
 

Maitinimo organizavimo specialiste lopšelyje-darželyje dirba

Eugenija Radišauskaitė Maitinimo organizavimo specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 12.00

 

Antradienis

8.00 – 12.00

 

Trečiadienis

8.00 – 12.00

 

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00

 

Penktadienis 8.00 – 12.00  

 

Maitinimo organizavimo specialisto funkcijos:

 • organizuoja vaikų ir darbuotojų maitinimą Įstaigoje, tvarko jo apskaitą;
 • sudaro kasdieninius, sezoninius ir individualius valgiaraščius, atsižvelgiant į perspektyvinį valgiaraštį ir į vaikų amžiaus bei sveikatos ypatumus, atsižvelgiant į gydytojo pateiktas rekomendacijas ir tėvų (globėjų) prašymus ir teikia jį tvirtinti Įstaigos direktoriui;
 • parengia kiekvieno patiekalo technologines korteles, kuriose nurodoma į patiekalą įeinančių produktų masė brutto ir netto, patiekalo išeiga, maistinė ir energetinė vertė;
 • organizuoja ir koordinuoja naujų patiekalų kontrolinius virimus;
 • pagal ugdymo įstaigos bendruomenės poreikį ir (arba) nustatytus neatitikimus organizuoja maisto patiekalų degustacijas;
 • tikrina patiekalų, ruošiamų pagal valgiaraštį, kokybę juos degustuojant;
 • periodiškai atlieka maisto saugos ir higienos patikrinimus, informuoja įstaigos administraciją apie nustatytas maisto gaminimo proceso neatitiktis bei teikia siūlymus koregavimo veiksmams;
 • dalyvauja kitų institucijų vykdomuose patikrinimuose bei atlieka (organizuoja) nustatytų neatitikimų pašalinimą bei atsako už pateiktų rekomendacijų vykdymą;
 • dalyvauja tiekiamų maisto produktų kokybės kontrolės procese, kontroliuoja sandėliavimo sąlygų̨ bei maisto ruošimo ir išdavimo procesą̨;
 • neleidžia realizuoti nekokybiškų maisto produktų bei patiekalų;
 • sukuria ir įdiegia į praktiką naujas maitinimo ir pritaikyto maitinimo patiekalų receptūras ir technologijas;
 • organizuoja nemokamą vaikų maitinimą;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi nustatyto maisto išdavimo grafiko;
 • prižiūri maitinimo organizavimą grupėse;
 • organizuoja grupėse esančių indų kontrolinius išdalinimo svėrimus pagal jų tūrį;
 • tvarko dokumentaciją, nustatyta tvarka teikti statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias;
 • skaičiuoja vaikų maisto kaloringumą;
 • paruošia viešųjų pirkimų konkursui reikalingų maisto produktų sąrašą;
 • konsultuoja ir šviečia Įstaigos darbuotojus vaikų maitinimo klausimais;
 • supažindina tėvus (globėjus, rūpintojus) su ugdymo įstaigos organizaciniais mitybos organizavimo dokumentais ir jų pasikeitimais;
 • informuoja, diskutuoja su bendruomene, tėvais vaikų maitinimo klausimais;
 • bendradarbiauja maitinimo organizavimo klausimais su kitais visuomenės sveikatos specialistais, mokyklos specialistais, kitų įstaigų atstovais, organizacijomis, rėmėjais;
 • laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
 • rengia pagal dokumentacijas planą paskirtas bylas ir laiku perduoda jas į Įstaigos archyvą;
 • tvarko jam priklausančią dokumentaciją;
 • dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos ugdyme;
 • atsako ir tvarko dokumentų apskaitą pagal paramos programas („Pienas vaikams“ ir „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas“ ir kt.);
 • prižiūri maitinimo organizavimą ugdymo įstaigoje;
 • vykdo kitus Įstaigos direktoriaus ir tiesioginio vadovo teisėtai jam pavestus būtinus darbus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • DUK
 • Mokytojams