Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis - švietimas.

Lopšelio-darželio pagrindinė švietimo veiklos rūšis - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Lopšelio-darželio kitos švietimo veiklos rūšys:

  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Lopšelio-darželio kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas  68.20.
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams