Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio Naminukas nuostatai 2022-02-23 11:03:38 4.31 MB
Tvarkos
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-23 11:05:59 1.15 MB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022-02-23 11:05:39 3.02 MB
Finansų kontrolės taisyklės 3.13 MB
Pareigybės aprašymai
Dietisto pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:56:57 373.6 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:11 2.48 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:26 204.16 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:41 211.66 KB
IT specialisto pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:38 198.98 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:58:19 203.84 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-01-27 15:35:25 100.54 KB
Mokytojo padėjėjo SUP vaikams pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:17 222.12 KB
Neformaliojo ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:06 226.78 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:34 369.78 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:51 207.71 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:05 200.01 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:09 226.96 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:11 224.39 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:13 224.24 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:52 222.18 KB
Skalbinių prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:07:02 222.59 KB
Statitinių priežiūros pareigybės aprašymas 2022-05-25 14:02:11 224.78 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:20 229.44 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:26 227.27 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:40:29 375.96 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 134.54 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 135.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2019-2023 m. 623.14 KB
Metinis veiklos planas 2022 m. 2022-05-02 14:27:59 6.2 MB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita ir 2022 m. veiklos užduotys. 2022-05-16 12:41:16 5.47 MB
Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas 2022-2027 m. 230.49 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinės ataskaitos 2021 m. 2022-05-16 14:54:22 354.71 KB
Finansinės ataskaitos 2020 m. 2022-05-16 14:54:22 0.96 MB
Finansinės ataskaitos 2019 m. 2022-05-16 14:54:22 403.56 KB
Finansinės ataskaitos 2018 m. 2022-05-16 14:54:22 404.32 KB
Valgiaraščiai Atnaujinta Dydis
1 savaitės valgiaraštis 2022-05-16 12:33:38 16.94 KB
2 savaitės valgiaraštis 2022-05-16 12:33:39 16.51 KB
3 savaitės valgiaraštis 2022-05-16 12:33:39 16.5 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2022-05-27 10:37:13 587.64 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2022-05-31 19:12:21 658.56 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas - 2022 m. 2022-02-23 11:05:21 703.51 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022-02-23 11:05:39 3.02 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-23 11:05:59 1.15 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas. 2022-05-10 13:29:53 211.45 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 398.22 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-23 12:30:34 30.54 KB
Ugdytinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 131.78 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo programa "Vaikystės žingsneliai" 2022-05-02 14:02:07 441.1 KB
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa "Zipio draugai"

Zipio draugai

2022-05-02 16:21:55
Ikimokyklinio ugdymo programa "Aš ir tu mokomės kartu" 2022-05-02 14:10:33 3.02 MB
Sėkmingą vaiko adaptaciją leminatys veiksniai 1.66 MB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo infografikas 2022-05-25 15:19:58 224.79 KB
Priešmokyklinio ugdymo vasara. 2022-05-25 15:19:07 482.68 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 517.37 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos 2.72 MB
1,2% pajamų mokestis Atnaujinta Dydis
1,2% pajamų mokesčio lėšų surinkimo ataskaita 2022 m. 2022-06-02 14:47:44 161.6 KB