Vizija, misija, filosofija, vertybės

Vizija

Atvira, šiuolaikiška ir nuolat atsinaujinanti institucija, kurianti sąlygas bendradarbiavimui, dialogui, naujovėms, iniciatyvoms, tenkinanti šiuolaikinio vaiko poreikius ir skatinanti jo gebėjimus.

Misija

Demokratiška, kūrybiškai dirbanti, atvira naujai patirčiai ugdymo(si) įstaiga, taikanti naujas ugdymo(si) technologijas ir metodikas. Profesionalios pedagogų komandos pastangomis puoselėjanti maksimalius vaikų gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę.

Filosofija

Lopšelis-darželis ,,Naminukas" - įstaiga, ugdanti laisvą, kūrybišką, savimi pasitikintį vaiką. Veikla grindžiama įsitikinimu, kad vaikai geriausiai ugdosi per patyriminę veiklą, fizinį aktyvumą bei palankią emocinę - socialinę aplinką.

Vertybės

 • Bendradarbiavimas.
 • Atsakomybė.
 • Profesionalumas.
 • Kūrybiškumas.
 • Sveikata.
 • Pilietiškumas.
 • Draugystė-pagarba-tobulėjimas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • DUK
 • Mokytojams