Priešmokyklinio ugdymo pakeitimai nuo 2023 m. sausio 1 d.

  • Paskelbė : Raminta Petrulionienė
  • Paskelbta: 2023-01-05
  • Kategorija: Svarbu!

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo (toliau PU) pakeitimai. Priešmokyklinis ugdymas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. bus teikiamas visiems 2017 m. gimusiems vaikams ir:

  • vaikams gimusiems 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. (jei tėvai 2018 m. vaikui nori vėlinti metais PU, turi raštu iki š. m. sausio 31 d. informuoti lopšelio-darželio vadovą);
  • vaikams gimusiems 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į PPT dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai;
  • vaikams gimusiems 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. gimimo – rekomenduojama kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą. 

Tėvai (globėjai) priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo ir raštu informuoja lopšelio-darželio direktorių iki š. m. sausio 31.

Tėvams, kai vaikui PU buvo ankstintas, nesutikus su mokytojo pateikta išvada dėl PU kartojimo ar mokymosi tęsimo pagal pradinio ugdymo programą, vaiko pasiekimai vertinami pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir gaunama rekomendacija dėl PU kartojimo antrus metus ar ugdymo pirmoje klasėje.

Nepamirškite padėkoti autoriui
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams
Naujienų archyvas