Nuorodos

PRANEŠIMAS DĖL ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO

Pranešame, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. 1-1270 nuspręsta iki 2017 m. gruodžio 31 d. Vilniaus lopšelį-darželį „Spindulėlis“, esantį Klinikų g. 5 (įmonės kodas 190018216), reorganizuoti, prijungiant prie Vilniaus vaikų darželio „Naminukas“, esančio Smėlio g. 13, ( įmonės kodas 190016012).

Nuo 2018 m. sausio 1 d. savo veiklą baigs biudžetinė įstaiga Vilniaus lopšelis-darželis „Spindulėlis“, veiks biudžetinė įstaiga Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“, ugdymo veiklą organizuos patalpose, esančiose  Smėlio g. 13 ir   Klinikų g. 5.

Korespondenciją, sąskaitas, elektroninius laiškus ir visą kitą informaciją siųsti buveinės adresu Smėlio g. 13, Vilniuje, elektroninis paštas                      rastine@ naminukas.vilnius.lm.lt, skambinti telefono numeriu (8-5) 234 6118.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Naminukas“

Įmonės kodas 190016012

Smėlio g 13, LT-10324 Vilnius

Tel. (8 5) 234 6118

El.p. rastine@naminukas.vilnius.lm.lt

Klinikų g. 5 tel. (8 5) 234 2398

Rinkliavos darželiuose – praetis !

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl tarybos 2014-10-22 sprendimo Nr. 1-2070 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo

http://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30297825

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija

Švietimą reglamentuojantys teisės aktai ir kita svarbi informacija
www.smm.lt

Vilniaus miesto savivaldybė

Miesto aktualijos, informacija apie ikimokyklines įstaigas
www.vilnius.lt

Ikimokyklinis.lt

Aktuali ainformacija apie ikimokyklinį ugdymą
www.ikimokyklinis.lt

Vilniaus miesto švietimo aktualijos

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo padalinio skelbiamos švietimo aktualijos
http://www.vilnius.lt/index.php?3296290137

Vilniaus psichologinė-pedagoginė tarnyba

www.vilniausppt.lt

Vaiko raidos centras

www.raida.lt

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Mokymai ir seminarai tėvams bei pedagogams

www.lvjc.lt