Visuomenės sveikatos specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS!
 

Visuomenės sveikatos specialistės lopšelyje-darželyje ,,Naminukas"

Eugenija Radišauskaitė Visuomenės sveikatos specialistė (padalinys Klinikų g. 5)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

13.00 – 14.58

 

Antradienis

13.00 – 14.58  

Trečiadienis

13.00 – 13.59  

Ketvirtadienis

   
Penktadienis    

Kontaktai Telefonas 8 5 231170

El. paštas Rašyti

Liudmila Slotvinska Visuomenės sveikatos specialistė (padalinys Smėlio g. 13)

Darbo laikas

 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

     

Antradienis

     

Trečiadienis

7.30 – 9.45

   

Ketvirtadienis

     

Penktadienis

     

 

Kontaktai Telefonas +370 687 20066

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje tikslas - saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.

Visuomenės sveikatos specialistas,  sveikatos priežiūros lopšelyje-darželyje uždaviniams įgyvendinti, pasitelkia ugdymo įstaigos bendruomenę.

Visuomenės sveikatos priežiūros lopšelyje-darželyje uždaviniai:

 • vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną;
 • ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įggūdžius;
 • vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją darželyje.

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas lopšelyje-darželyje grindžiamas bendradarbiavimu tarp ugdymo įstaigos ir Vilniaus miesto savivaldyės visuomenės sveikatos biuru.

Visuomenės sveikatos specialisto pagrindinės atsakomybės:

 • konsultuoti ugdymo įstaigos bendruomenę sveikatinimo klausimais;
 • organizuoti ir vesti veiklas ugdymo įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomie;
 • organizuoti lėtinių ligų profilaktiką (koordinuoti savirūpos organizavimo procesus);
 • suteikti pirmąją pagalbą bei tikrinti ugdytinių asmens higieną;
 • prižiūrėti ugdytinių maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktams;
 • tvarkyti ir analizuoti mokinių sveikatos pažymėjimus;
 • analizuoti sergamumą ir kitus sveikatos rodiklius;
 • prižiūrėti ugdymo įstaigos atitiktį higienos normoms bei teikti siūlymus dėl sveikatai palankios aplinkos;
 • planuoti ir organizuoti sveikatinančius projektus;
 • rengti ir dalintis medžiaga apie sveikatos stiprinimą;
 • dalyvauti užkrečiamųjų ligų plitimo valdyme.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • DUK
 • Mokytojams