Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS!
 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės lopšelyje-darželyje dirba

Eugenija Radišauskaitė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

13.00 – 14.58

 

Antradienis

13.00 – 14.58  

Trečiadienis

13.00 – 13.59  

Ketvirtadienis

   
Penktadienis    

Kontaktai Telefonas 8 5 231170

El. paštas Rašyti

Liudmila Slotvinska Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 

 

 

Antradienis

 

 

 

Trečiadienis

7.30 – 9.45

 

 

Ketvirtadienis

 

 

 
Penktadienis    

 

Kontaktai Telefonas 8 5 2346118

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje tikslas - saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros lopšelyje-darželyje uždaviniams įgyvendinti, pasitelkia ugdymo įstaigos bendruomenę.

Visuomenės sveikatos priežiūros lopšelyje-darželyje uždaviniai:

 • vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną;
 • ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įggūdžius;
 • vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją darželyje.

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimas lopšelyje-darželyje grindžiamas bendradarbiavimu tarp ugdymo įstaigos ir Vilniaus miesto savivaldyės visuomenės sveikatos biuru.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • tvarkyti formoje Nr. 046/a ,,Medicininis pažymėjimas" nurodytus mokinio asmens, įskaitant sveikatos duomenis, juos analizuoti;
 • rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie mokinių gyvenseną;
 • teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei;
 • identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 • mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į mokyklos strateginius veiklos planus mokyklos administracijai;
 • organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetencijas;
 • dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklą mokykloje;
 • teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mkyti pritaikyti jas praktiškai;
 • teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
 • tikrinti mokinių asmens higieną;
 • planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio arprotrūkio kontrolės priemones;
 • konsultuoti mokyklos darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • dalyvautis mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant mokyklos veiklą;
 • prižiūrėti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą bei patvirtinti elektroninę tyrimo užsakymo formą