Bendradarbiavimas

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Naminukas" socialiniai partneriai:

  • VŠĮ ,,Vaikų ugdymas".
  • Vilniaus Antakalnio progimnazija.
  • Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pušaitė".
  • Vilniaus lopšelis-darželis ,,Atžalėlės".
  • Vilniaus ,,Vilties" specialioji mokykla - daugiafunkcinis centras.
  • BĮ Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka.