Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis - švietimas 85.

Lopšelio-darželio pagrindinė švietimo veiklos rūšis - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

Lopšelio-darželio kita švietimo veiklos rūšis - priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas  68.20.