Laisvos darbo vietos

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/?lid=4579

Sandėlininkas Vilniaus miesto savivaldybė - Karjera (vilnius.lt)

Specialusis pedagogas Vilniaus miesto savivaldybė - Karjera (vilnius.lt)

Logopedas Vilniaus miesto savivaldybė - Karjera (vilnius.lt)