Atviri duomenys

Lopšelyje-darželyje ,,Naminukas" veikia  8 grupės:

  • 1 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupė.
  • 5  ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės.
  • 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Smėlio g. 13  veikia 4 grupės:

  • 3 ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės.
  • 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Klinikų g. 5 veikia 4 grupės:

  • 1 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupė.
  • 2  ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės.
  • 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Informacija apie laisvas vietas lopšelyje-darželyje ,,Naminukas"

Steigėjo internetiniame puslapyje