Filosofija, misija, vizija

Filosofija

Lopšelis-darželis ,,Naminukas" - įstaiga, ugdanti laisvą, kūrybišką, savimi pasitikintį vaiką. Veikla grindžiama įsitikinimu, kad vaikai geriausiai ugdosi per patyriminę veiklą, fizinį aktyvumą bei palankią emocinę - socialinę aplinką.

Misija

Demokratiška, kūrybiškai dirbanti, atvira naujai patirčiai ugdymo(si) įstaiga, taikanti naujas ugdymo(si) technologijas ir metodikas. Profesionalios pedagogų komandos pastangomis puoselėjanti maksimalius vaikų gebėjimus sėkmingam mokymuisi ir integravimuisi į visuomenę.

Vizija

Atvira, šiuolaikiška ir nuolat atsinaujinanti institucija, kurianti sąlygas bendradarbiavimui, dialogui, naujovėms, iniciatyvoms, tenkinanti šiuolaikinio vaiko poreikius ir skatinanti jo gebėjimus.