Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio Naminukas nuostatai 2023-02-24 10:26:26 9.27 MB
Tvarkos
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-23 11:05:59 1.15 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-05 00:28:02 166.87 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 5.42 MB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-04-08 00:53:34 266.87 KB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės taisyklės 2023-05-12 08:29:25 214.99 KB
Finansų kontrolės taisyklės 3.13 MB
Prašymai
Prašymas dėl ugdymo įstaigos lankymo iki 4 val. (su maitinimu) 2023-02-28 09:07:10 15.11 KB
Prašymas dėl ugdymo įstaigos lankymo iki 4 val. (be maitinimo) 2023-02-28 09:07:46 15.1 KB
Prašymas dėl mokesčio lengvatų taikymo 2023-02-28 09:07:57 16.33 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2023-02-28 09:10:13 12.74 KB
Prašymas dėl sutarties nutraukimo 2023-06-26 09:53:00 13.74 KB
Prašymas dėl vaiko atvedimo ir paėmimo kitiems asmenims 2023-02-28 09:09:50 13.13 KB
Įpareigojimas kad nepilnametis gali pasiimti brolį, sesę iš darželio 2024-01-05 00:47:10 13.16 KB
Pareigybės aprašymai
Maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas 2024-04-11 23:33:48 119.43 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:11 2.48 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:26 204.16 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:41 211.66 KB
IT specialisto pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:38 198.98 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:58:19 203.84 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-01-30 16:35:25 100.54 KB
Mokytojo padėjėjo SUP vaikams pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:17 222.12 KB
Neformaliojo ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:06 226.78 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:34 369.78 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-02-16 06:45:10 135.64 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:05 200.01 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2024-04-24 01:19:50 106.88 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:11 224.39 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:13 224.24 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:52 222.18 KB
Skalbinių prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:07:02 222.59 KB
Pastatų prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 08:45:04 128.47 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:20 229.44 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:26 227.27 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:40:29 375.96 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 134.54 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 135.5 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 111.61 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams