Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio Naminukas nuostatai 2022-02-23 11:03:38 4.31 MB
Tvarkos
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-23 11:05:59 1.15 MB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022-02-23 11:05:39 3.02 MB
Finansų kontrolės taisyklės 3.13 MB
Pareigybės aprašymai
Dietisto pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:56:57 373.6 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:11 2.48 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:26 204.16 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:41 211.66 KB
IT specialisto pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:38 198.98 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:58:19 203.84 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-01-27 15:35:25 100.54 KB
Mokytojo padėjėjo SUP vaikams pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:17 222.12 KB
Neformaliojo ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:06 226.78 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:34 369.78 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:51 207.71 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:05 200.01 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:09 226.96 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:11 224.39 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:13 224.24 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:52 222.18 KB
Skalbinių prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:07:02 222.59 KB
Statitinių priežiūros pareigybės aprašymas 2022-05-25 14:02:11 224.78 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:20 229.44 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:26 227.27 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:40:29 375.96 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 134.54 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 135.5 KB