Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio Naminukas nuostatai 2023-02-24 10:26:26 9.27 MB
Tvarkos
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-23 11:05:59 1.15 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-05 00:28:02 166.87 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 5.42 MB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-04-08 00:53:34 266.87 KB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės taisyklės 2023-05-12 08:29:25 214.99 KB
Finansų kontrolės taisyklės 3.13 MB
Prašymai
Prašymas dėl ugdymo įstaigos lankymo iki 4 val. (su maitinimu) 2023-02-28 09:07:10 15.11 KB
Prašymas dėl ugdymo įstaigos lankymo iki 4 val. (be maitinimo) 2023-02-28 09:07:46 15.1 KB
Prašymas dėl mokesčio lengvatų taikymo 2023-02-28 09:07:57 16.33 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2023-02-28 09:10:13 12.74 KB
Prašymas dėl sutarties nutraukimo 2023-06-26 09:53:00 13.74 KB
Prašymas dėl vaiko atvedimo ir paėmimo kitiems asmenims 2023-02-28 09:09:50 13.13 KB
Įpareigojimas kad nepilnametis gali pasiimti brolį, sesę iš darželio 2024-01-05 00:47:10 13.16 KB
Pareigybės aprašymai
Maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas 2024-04-11 23:33:48 119.43 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:11 2.48 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:26 204.16 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:41 211.66 KB
IT specialisto pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:38 198.98 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:58:19 203.84 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-01-30 16:35:25 100.54 KB
Mokytojo padėjėjo SUP vaikams pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:17 222.12 KB
Neformaliojo ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:06 226.78 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:34 369.78 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-02-16 06:45:10 135.64 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:05 200.01 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2024-04-24 01:19:50 106.88 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:11 224.39 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:13 224.24 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:52 222.18 KB
Skalbinių prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:07:02 222.59 KB
Pastatų prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 08:45:04 128.47 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:20 229.44 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:26 227.27 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:40:29 375.96 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 134.54 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 135.5 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 111.61 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2024-2028 m. 2023-11-14 22:54:03 354.14 KB
Metinis veiklos planas 2024 m. 2024-02-21 03:22:38 253.98 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita ir 2022 m. veiklos užduotys. 2022-05-16 12:41:16 5.47 MB
Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas 2022-2027 m. 230.49 KB
Sveikatos stiprinimo programa ,,Gyvenk sveikiau 2023-2027 m." 2024-01-09 09:15:31 178.58 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. vasaris 2023-03-08 08:53:54 14.61 KB
2023 m. kovas 2023-03-08 08:53:13 16.52 KB
2023 m. balandis 16.65 KB
2023 m. gegužė 16.95 KB
2023 m. vasaros veiklos planas 2023-06-14 10:09:32 17.38 KB
2023 m. rugsėjis 16.95 KB
2023 m. spalis 2023-11-08 23:55:39 17.76 KB
2023 m. Lapkritis 2023-11-14 22:59:10 17.54 KB
2023 m. Gruodis 2023-12-04 11:04:25 16.73 KB
2024 m. Sausis 16.91 KB
2024 m. Vasaris 16.41 KB
2024 m. Kovas 16.98 KB
2024 m. Balandis 15.9 KB
2024 m. Gegužė 17.9 KB
2024 m. vasaros veiklos planas 16.91 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinės ataskaitos 2018 m. 2024-04-05 01:15:03 404.32 KB
Finansinės ataskaitos 2019 m. 328.81 KB
Finansinės ataskaitos 2020 m. 974.68 KB
Finansinės ataskaitos 2021 m. 356.69 KB
Finansinės ataskaitos 2022m. 356.4 KB
Finansinės ataskaitos 2023 m. 366.84 KB
Taisykės
Finansų kontrolės taisyklės 2024-01-09 12:03:03 220.21 KB
Valgiaraščiai Atnaujinta Dydis
1 savaitės valgiaraštis 2022-05-16 12:33:38 16.94 KB
2 savaitės valgiaraštis 2022-05-16 12:33:39 16.51 KB
3 savaitės valgiaraštis 2022-05-16 12:33:39 16.5 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 1.13 MB
2023 m.
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-11-27 21:01:02 0.99 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 1.28 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 1.35 MB
2023 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 1.48 MB
2022 m.
2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2022-05-27 10:37:13 587.64 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 1.15 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 1.21 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 485.26 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2022-05-31 19:12:21 658.56 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas - 2024 m. 2023-12-15 09:33:29 2.64 MB
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės taisyklės 2023-05-12 08:29:25 214.99 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-23 11:05:59 1.15 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas. 2022-05-10 13:29:53 211.45 KB
Interneto svetainės privatumo ir slapukų naudojimo politika 2.52 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2024-06-03 22:21:37 4.02 MB
1 priedas. Pranešimas dėl smurto ir_ar priekabiavimo 107.02 KB
2 priedas. Darbuotojų supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos politika protokolas 113.88 KB
3 priedas. Vilniaus lopšelio-darželio Naminukas materialinių išteklių žinynas 157.86 KB
4 priedas. Perspėjimo apie įvykį schema 182.71 KB
5 priedas. Keitimosi informacija apie įvykį schema 184.61 KB
6 priedas. Darbuotojų kontaktinė informacija 101.14 KB
7 priedas. Teritorijos ir (ar) pastato planas 216.72 KB
8 priedas. Darbuotojų ir ugdytinių evakavimo schema 2.65 MB
9 priedas. Informacija apie evakuotus darbuotojus ir_ar ugdytinius 134.13 KB
10 priedas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės nuostatai 126.6 KB
11 priedas. Atsakomybių paskirstymo tarp reaguojančiųjų subjektų pavojų atvejais suvestinė 104.44 KB
12 priedas. Veiksmai pavojingos užkrečiamosios ligos atveju, komunikavimas, planavimas, išteklių panaudojimas 190.23 KB
13 priedas. Veiksmai Baltarusijos Astravo atominės elektrinės avarijos atveju 203.71 KB
14 priedas. Įstaigos darbuotojų iškvietimo ekstremaliųjų situacijų metu registracijos kortelė 138.5 KB
15 priedas. Veiksmai cheminio užteršimo atveju 232.95 KB
16 priedas. Civilinės saugos kalendorinis veiksmų planas 666.66 KB
17 priedas. Veiksmai pavojaus valstybės saugumui (nesankcionuoti užsienio valstybės ginkluotųjų pajėgų veiksmai) metu 1.07 MB
18 priedas. Stabiliojo jodo preparatų saugojimas ir laikymas įstaigoje, bei dalijimo organizavimas galimos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju 613.51 KB
19 priedas. Įstaigos pastato pritaikymo kolektyvinės apsaugos ir priedangos poreikiams tvarka 1.14 MB
20 priedas. Veiksmų kilus gaisrui planas 145.11 KB
21 priedas. Įstaigos veiksmai gavus grasinimą įvykdyti teroristinį išpuolį, ir_arba veiksmai jo metu 783.17 KB
22 priedas. Vilniaus lopšelio-darželio Naminukas pašalinių asmenų patekimo į įstaigą tvarkos aprašas 2024-06-03 22:23:35 147.25 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 149.73 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 133.76 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2024–2026 m. prevencijos priemonių planas 279.57 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 116.46 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-26 18:17:19 453.13 KB
Ugdytinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 131.78 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą darbuotojams 132.62 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu 127.65 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą kandidatams į darbuotojus 126.7 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą kandidatams pavaduotojų pareigoms 135.65 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą praktikantams 104.49 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjumo tikslu 129.87 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą specializuotos pagalbos teikimo tikslu 106.96 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą ugdytinių atstovams 142.03 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą viešųjų pirkimų dalyviams 106.62 KB
Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma 163.06 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo programa "Vaikystės žingsneliai" 2022-05-02 14:02:07 441.1 KB
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa "Zipio draugai" 2023-12-28 13:12:39
Ikimokyklinio ugdymo programa "Aš ir tu mokomės kartu" 2022-05-02 14:10:33 3.02 MB
Sėkmingą vaiko adaptaciją leminatys veiksniai 1.66 MB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo infografikas 2022-05-25 15:19:58 224.79 KB
Priešmokyklinio ugdymo vasara. 2022-05-25 15:19:07 482.68 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 517.37 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos 2.72 MB
Priešmokyklinis ugdymas ir brandumo vertinimas 15.99 MB
1,2% pajamų mokestis Atnaujinta Dydis
1,2% pajamų mokesčio lėšų surinkimo ataskaita už 2021 m. 2023-04-04 11:11:30 159.05 KB
1,2 % pajamų mokesčio lėšų surinkimo ataskaita už 2022 m. 2024-01-09 12:10:04 143.7 KB
1,2 % pajamų mokesčio lėšų surinkimo ataskaita už 2023 m. 184.56 KB
COVID 19 Atnaujinta Dydis
Instrukcija GAT iš seilių 1.71 MB
COVID 19 rekomendacijos 309.38 KB