Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio Naminukas nuostatai 2023-02-24 10:26:26 9.27 MB
Tvarkos
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-23 11:05:59 1.15 MB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės taisyklės 2023-05-12 08:29:25 214.99 KB
Finansų kontrolės taisyklės 3.13 MB
Prašymai
Prašymas dėl ugdymo įstaigos lankymo iki 4 val. (su maitinimu) 2023-02-28 09:07:10 15.11 KB
Prašymas dėl ugdymo įstaigos lankymo iki 4 val. (be maitinimo) 2023-02-28 09:07:46 15.1 KB
Prašymas dėl mokesčio lengvatų taikymo 2023-02-28 09:07:57 16.33 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2023-02-28 09:10:13 12.72 KB
Prašymas dėl sutarties nutraukimo 2023-02-28 09:08:19 13.73 KB
Prašymas dėl vaiko atvedimo ir paėmimo kitiems asmenims 2023-02-28 09:09:50 13.13 KB
Pareigybės aprašymai
Dietisto pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:56:57 373.6 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:11 2.48 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:26 204.16 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:57:41 211.66 KB
IT specialisto pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:38 198.98 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:58:19 203.84 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-01-30 16:35:25 100.54 KB
Mokytojo padėjėjo SUP vaikams pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:17 222.12 KB
Neformaliojo ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:06 226.78 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2022-05-24 08:59:34 369.78 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-02-16 06:45:10 135.64 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:05 200.01 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:09 226.96 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:11 224.39 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:13 224.24 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:52 222.18 KB
Skalbinių prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:07:02 222.59 KB
Pastatų prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 08:45:04 128.47 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:00:20 229.44 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:06:26 227.27 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-05-24 09:40:29 375.96 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 134.54 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 135.5 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 111.61 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2019-2023 m. 623.14 KB
Metinis veiklos planas 2023 m. 2023-03-13 23:36:04 269.38 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita ir 2022 m. veiklos užduotys. 2022-05-16 12:41:16 5.47 MB
Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas 2022-2027 m. 230.49 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. vasaris 2023-03-08 08:53:54 14.61 KB
2023 m. kovas 2023-03-08 08:53:13 16.52 KB
2023 m. balandis 16.65 KB
2023 m. gegužė 16.95 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinės ataskaitos 2021 m. 2022-05-16 14:54:22 354.71 KB
Finansinės ataskaitos 2020 m. 2022-05-16 14:54:22 0.96 MB
Finansinės ataskaitos 2019 m. 2022-05-16 14:54:22 403.56 KB
Finansinės ataskaitos 2018 m. 2022-05-16 14:54:22 404.32 KB
Taisykės
Finansų kontrolės taisyklės 220.21 KB
Valgiaraščiai Atnaujinta Dydis
1 savaitės valgiaraštis 2022-05-16 12:33:38 16.94 KB
2 savaitės valgiaraštis 2022-05-16 12:33:39 16.51 KB
3 savaitės valgiaraštis 2022-05-16 12:33:39 16.5 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2022-05-27 10:37:13 587.64 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 1.15 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 1.21 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 485.26 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2022-05-31 19:12:21 658.56 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas - 2023 m. 2023-03-28 22:15:57 2.28 MB
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės taisyklės 2023-05-12 08:29:25 214.99 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-02-23 11:05:59 1.15 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas. 2022-05-10 13:29:53 211.45 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 398.22 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-23 12:30:34 30.54 KB
Ugdytinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų globėjų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 131.78 KB
Finansų kontrolės taisyklės 220.21 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo programa "Vaikystės žingsneliai" 2022-05-02 14:02:07 441.1 KB
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa "Zipio draugai"

Zipio draugai

2022-05-02 16:21:55
Ikimokyklinio ugdymo programa "Aš ir tu mokomės kartu" 2022-05-02 14:10:33 3.02 MB
Sėkmingą vaiko adaptaciją leminatys veiksniai 1.66 MB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo infografikas 2022-05-25 15:19:58 224.79 KB
Priešmokyklinio ugdymo vasara. 2022-05-25 15:19:07 482.68 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 517.37 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos 2.72 MB
1,2% pajamų mokestis Atnaujinta Dydis
1,2% pajamų mokesčio lėšų surinkimo ataskaita už 2022 m. 2023-04-04 11:11:03 143.71 KB
1,2% pajamų mokesčio lėšų surinkimo ataskaita 2022 m. 2023-04-03 20:52:56 143.71 KB
1,2% pajamų mokesčio lėšų surinkimo ataskaita už 2021 m. 2023-04-04 11:11:30 159.05 KB