Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos nariai

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Regina Vaitkevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Renata Račkauskienė

Socialinė pedagogė

Pavaduotoja

3.

Danutė Jankovskaja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Sekretorė

4.

Martyna Grašytė Psichologė Narys

5.

Aida Bleizgienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narys

6.

Eugenija Radišauskaitė

Dietistė

Narys

7.

Aušra Tamošiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narys

8.

Dalia Tubutienė

Logopedė

Narys

Vaiko gerovės komisija atsakinga už saugią ir palankią ugdymos (si) aplinką.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams