Korupcijos prevencija

Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje-darželyje, kreiptis į atsakingą asmenį - Reginą Vaitkevičienę:

  • telefonu (8 5) 234 6118;
  • el.paštu rastine@naminukas.vilnius.lm.lt;
  • atsiuntus pranešimą paštu Smėlio g. 13, Vilnius.
  • tesiogiai atvykus į lopšelį-darželį (Smėlio g. 13, Vilnius).