Korupcijos prevencija

Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje-darželyje, kreiptis į atsakingą asmenį - Reginą Vaitkevičienę:

  • telefonu (8 5) 234 6118;
  • el.paštu rastine@naminukas.vilnius.lm.lt;
  • atsiuntus pranešimą paštu Smėlio g. 13, Vilnius.
  • tesiogiai atvykus į lopšelį-darželį (Smėlio g. 13, Vilnius).

Vadovaujantis 2002 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01) 17 straipsnio 4 dalies 4 punktu, prieš skiriant asmenis į direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas bus teikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams