Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos nariai

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Raminta Petrulionienė L.e.p. direktorė

Pirmininkė

2.

Regina Vaitkevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narys

3.

Aldona Karoblienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narys

4.

Julija Morozienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narys

5.

Danutė Jankovskaja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narys
6.

Agnė Klevinienė

Tėvų atstovas Narys
7.

Graciana Jagello

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė,

steigėjo deleguota atstovė

Narys

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos tikslas yra skatinti mokytojus tobulinti savo kompetencija, siekti karjeros ir įsgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.