Viešųjų pirkimų komisija

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Naminukas" viešųjų pirkimų komisijos sudėtis 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje
1. Richard Taras Marus Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Pirmininkas
2. Regina Vaitkevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
3. Danutė Jankovskaja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė

Viešųjų pirkimų komisijos veiklą reglamentuoja

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams