Viešųjų pirkimų komisija

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Naminukas" viešųjų pirkimų komisijos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje
1.   Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Pirmininkė
2. Regina Vaitkevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
3. Danutė Jankovskaja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė

Viešųjų pirkimų komisijos veiklą reglamentuoja