Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio tarybos nariai

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos Taryboje

Regina Vaitkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

Aušra Tamošiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narė

Aldona Karoblienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narė

Ina Baklagina

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narė

Mindaugas Juknelis

Tėvų atstovas

Narys

Dainius Dembinskas

Tėvų atstovas

Narys

Agnė Klevinienė

Tėvų atstovas

Narė

Arūnas Proberkas

Tėvų atstovas

Narys

Lopšelio-darželio Taryba yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia pedagogų ir vaikų tėvų (globėjų) bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.