Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio tarybos nariai

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos Taryboje

Regina Vaitkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

Aušra Tamošiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narė

Danutė Jankovskaja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Narė

Renata Ciūnienė

Meninio ugdymo mokytoja

Narė

Mindaugas Juknelis

Tėvų atstovas

Narys

Ūla Ambrazevičienė

Tėvų atstovas

Narė

Jurgita Lazauskienė

Tėvų atstovas

Narė

Arūnas Proberkas

Tėvų atstovas

Narys

Lopšelio-darželio Taryba yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia pedagogų ir vaikų tėvų (globėjų) bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams