Pedagogų taryba

Pedagogų tarybos nariai 

Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Raminta Petrulionienė Direktorė Pirmininkė
2. Regina Vaitkevičienė Pavaduotoja ugdymui Sekretorė
3. Darželio pedagogai Mokytojai Nariai
4. Eugenija Radišauskaitė Dietistė Narė
5. Renata Račkauskienė Socialinė pedagogė Narė
6. Martyna Grašytė Psichologė Narė
7. Gelena Bagdonienė Logopedė Narė

Pedagogų taryba - nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.