Pedagogų taryba

Pedagogų tarybos nariai 

Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Raminta Petrulionienė Direktorė Pirmininkė
2. Regina Vaitkevičienė Pavaduotoja ugdymui Sekretorė
3. Darželio pedagogai Mokytojai Nariai
4. Eugenija Radišauskaitė Dietistė Narė
5. Renata Račkauskienė Socialinė pedagogė Narė
6. Martyna Grašytė Psichologė Narė
7. Dalia Tubutienė Logopedė Narė

Pedagogų taryba - nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams