Lopšelio-darželio pedagogų taryba

Pedagogų tarybos nariai 

Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Edita Cibulskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Pirmininkė
2. Ilona Žukienė Meninio ugdymo mokytoja Sekretorė
3. Estera Sidorovienė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja (fiziniam lavinimui) Narė
4. Eugenija Radišauskaitė Maitinimo organizavimo specialistė Narė
5. Renata Račkauskienė Socialinė pedagogė Narė
6. Martyna Grašytė Psichologė Narė
7. Renata Ciūnienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
8. Danutė Jankovskaja Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
9. Regina Vaitkevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

Lopšelio-darželio pedagogų taryba - nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams