Mokestis už darželį

Mieli Tėveliai (Globėjai),

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d.  priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 ,,Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo, kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos.

Norėdami gauti sąskaitas už vaiko ugdymą el. paštu, Tėvai (Globėjai) turi prisijungti prie sistemos www.svietimas.vilnius.ltIkimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Sąskaitos ir išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu pažymėti varnelę skiltyje – Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Tėvai (Globėjai) prisijungs prie sistemos ir pažymės varnelę.

Taip pat pažymime, kad el. sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome prisijungti www.svietimas.vilnius.lt puslapyje ir patikrinti ar nurodyti kontaktiniai adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, reikia juos atnaujinti www.svietimas.vilnius.lt: Ikimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Lankantys įstaigas vaikai – Paspausti ant vaiko vardo, pavardės – Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:

  • lopšelio grupėse – 2,60 Eur;
  • darželio grupėse – 2,90 Eur;
  • priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur);

Nustatytas 1 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas):

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose ugdymo reikmėms tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikai lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Dokumentai


Vaiko nelankytų dienų pateisinimo tvarka

Kadangi gydymo įstaigos nebeišduoda sveikatos pažymos Nr. 094/a (nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.) tėveliai, susirgus vaikui, apie jo ligą informuoja grupės pedagogus bei užpildo prašymą ,,Dėl nelankytų dienų pateisinimo”. Užpildytą prašymą, prašome pateikti grupės pedagogams iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos, 12 val.

Nelankius darželio dėl kitų priežasčių ir norint pateisinti nelankytas dienas, taip pat reikia užpildyti prašymą ,,Dėl nelankytų dienų pateisinimo”. Užpildytą prašymą, prašome pateikti grupės pedagogams iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos, 12 val.

Atnaujinta: 2024-04-30
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • DUK
  • Mokytojams